Tømrer

Cama udfører også almindeligt tømrer- og snedkerarbejde, og vores arbejdsområder dækker alt fra udskiftning af vinduer og tagreparation til facaderenovering og opførelse af nye huse. Vi løser en lang række bygge- og renoveringsopgaver for forsikringsselskaber, boligselskaber, erhvervsliv, samt private husejere og bygherrer.

Tømrerarbejdet omfatter f.eks.:

 • Nybygning
 • Udstykningsprojekter
 • Forsikringsskader
 • Ombygning og renovering
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Gulvbelægning
 • Tagarbejde
 • Opsætning af køkken og bad
 • Totalentrepriser

Murer

Mureropgaverne kan f.eks. være:

 • Nyt murværk
 • Støbning af fundamenter
 • Fugning af murværk
 • Nyt tag med tagsten
 • Badeværelser
 • Klinkegulve
 • Facaderenovering / facadebehandling.
 • Reparation af tag, udskiftning af tagsten m.v.
 • Godt håndværk
 • Overholdelse af aftaler
 • Punktlighed
 • Godt humør og hensynet til naboerne

Maler

 • Facader og udendørs træværk
 • Lofter og vægge
 • Gulvbehandling og lakering
 • Tapetsering
 • Farvevalg